Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

VÝSTAVA TRADIČNÍCH EVROPSKÝCH ŠPERKŮ ZE SKLENĚÝCH KORÁLKŮ

v rámci projektu partnerství Leonardo da Vinci

13. března 2015 až 3. dubna 2015
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Ve freskovém sále zámku pánů z Říčan se koná společná výstava tradičních evropských šperků ze skleněných korálků. Výstava vznikla v rámci programu Leonardo da Vinci. Ten je v rámci programu celoživotního učení zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu.
Více informací o programu Leonardo da Vinci najdete na stránkách http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=62&