Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Vernisáž výstav Oldřich Kulhánek; Dva z Horácka a znovuotevření stálé expozice

vernisáže, výstavy

výstava 1. dubna až 10. května 2015
vernisáž dne 1. dubna 2015 v 17 hodin
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

V GALERII VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ PŘIPRAVUJÍ VÝSTAVNÍ PROJEKT K NEDOŽITÝM 75. NAROZENINÁM OLDŘICHA KULHÁNKA
U příležitosti nedožitých 75. narozenin představujeme dílčí výběr z tvorby nepřehlédnutelného umělce, grafika, tvůrce českých bankovek a poštovních známek, Oldřicha Kulhánka.
Výstava nazvaná „Tvář, tělo, svědomí“ (1. 4. – 10. 5. 2015), měla premiéru v Praze, v Havlíčkově Brodě bude k vidění její rozšířená verze o další grafické listy a poštovní známkovou tvorbu. Výstava předkládá průřez autorovou celoživotní tvorbou s důrazem na společenskokritickou rovinu jeho projevu. Oldřicha Kulhánka vždy fascinovalo drama lidské existence. A zatímco v rané tvorbě je v kritice velice konkrétní, v pozdější tvorbě své tvůrčí poselství vyjadřuje prostřednictvím univerzálních znaků a gest lidského těla. Ostatně ona konkrétnost v rané tvorbě jej stála v roce svobodu. V roce 1971 byl zatčen Státní bezpečností a vězněn za „hanobení představitelů spřátelených socialistických států“. Došlo k zinscenovanému soudnímu procesu, po němž bylo 11 grafických listů odsouzeno k likvidaci. Kulhánek dokázal zúročit i tuto zkušenost v cyklu „Ruzyňské kresby“ z poloviny 70. let.  Ten byl ilegálně vyvezen do Francie, kde jej zakoupilo do svých sbírek Centre Georges Pompidour v Paříži. Celá sedmdesátá léta měl zákaz výstav i spolupráce s nakladatelstvími. Navzdory tomu mu někteří kolegové umožnili ilustrovat některé knižní tituly.
Vystavený výběr vychází chronologicky z jednotlivých grafických cyklů (např. Prohibita, Rekviem, Situace, Bestiarium, Interiéry, Tváře, Vítězi…), v nichž Kulhánek nekompromisně metaforicky znázorňuje lidskou agresi, pokrytectví, zlo a faleš s takovým děsivým realismem, až z toho divákovi běhá mráz po zádech. Výběr autorových děl uzavírají dvě monumentální litografie Job a Sv. Šebestián, představující určité usmíření, neboť vystihují člověka spravedlivého, ochotného trpět pro svou víru.
Smyslem této výstavy mělo být připomenutí autorova výročí, ovšem v rámci dnešních znepokojivých zpráv z různých koutů světa, nabývá nečekaných aktuálních souvislostí, neboť podává mravní svědectví o negativních jevech současné společnosti.
Společně s výstavou díla Oldřicha Kulhánka bude znovuotevřena Stálá expozice nazvaná „Fenomén papír“ věnovaná letošnímu 50. výročí vzniku galerie v Havlíčkově Brodě a současně také výstava „Dva z Horácka“ v suterénním výstavním prostoru. Tato výstava představí komorní tvorbu sochaře a šperkaře Miroslava Štěpánka a malíře Bořivoje Pejchala.
Za GVU v Havlíčkově Brodě 
Mgr. Daniela Růžičková