Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Co vědci vybádali od založení NP Šumava

přednáška

úterý 10. března 2015 v 18:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace - Malovaný sál

Přednáška prof. RNDr. Jaroslava Vrby, CSc. z Jihočeské univerzity České Budějovice se koná v rámci projektu Science Café - cyklu neformálních diskusí s vědci v prostředí kaváren. Smyslem těchto setkávání je společné hledání otázek a odpovědí, představení vědců jako inspirativních osobností a prezentace konkrétních vědeckých výzkumů. Národní park Šumava byl vyhlášen v roce 1991 na části stejnojmenné chráněné krajinné oblasti a důvodem ochrany byly především výjimečné přírodní hodnoty tohoto území – např. rašeliniště, ledovcová jezera, pralesy, kaňony Vydry a Křemelné nebo Vltavský luh – či programy na reintrodukci vzácných druhů – rysa ostrovida a puštíka bělavého. Dalším motivem byly opuštěné vojenské prostory – zelený pás podél bavorské a rakouské hranice, v němž se dochovaly výjimečné ekosystémy. Teprve před čtvrtstoletím se i čeští přírodovědci mohli začít volněji pohybovat „za dráty“ a lépe poznávat tajemnou Šumavu podél hraničního hřebene. V rámci komplexního a dlouhodobého výzkumu nacházeli nové druhy, poznávali život tetřeva, rysa, perlorodky, migrace jelenů, druhové bohatství hmyzu, dřevokazných hub a lišejníků. Zatímco čeští politici a média vytvářejí dojem, že hlavním problémem NP Šumava je kůrovec, vědci s úžasem studují proměny horských smrčin a dosud nepoznanou přirozenou dynamiku velkoplošně narušených ekosystémů. Mnohé mezinárodní projekty probíhají ve spolupráci s přilehlým NP Bavorský les a společné výsledky nejen rozšiřují poznání Šumavy, ale obohacují i praxi ochrany přírody.