Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Částečné zatmění Slunce 20. března 2015

pátek 20. března 2015 od 9:00 do 12:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

V pátek 20. března 2015 nastane jeden z vůbec nejefektnějších astronomických jevů, totiž zatmění Slunce. Zatmění bude z oblastí Severního moře, resp. Faerských ostrovů nebo třeba Špicberk pozorovatelné jako úplné zatmění. V České republice budeme moci zatmění sledovat pouze v jeho částečné fázi (při maximu bude sluneční disk zastíněný z více než 70 %). Pro zájemce budou v dopoledních hodinách před budovou Muzea Vysočiny Jihlava k dispozici hvězdářské dalekohledy. V případě nepřízně počasí se uskuteční náhradní program v Malovaném sále.
Nadcházející zatmění bude co do rozsahu při pozorování z České republiky nejvýraznějším zatměním mezi lety 2011 a 2026. Minulé částečné zatmění nastalo 4. ledna roku 2011. Další zatmění pak budeme moci pozorovat až 10. června  2021 (při maximu bude při pozorování z České republiky zastíněno pouhých necelých 17 %). Dále budou následovat dvě menší částečná zatmění 25. října 2022 (zastínění 42 %) a 29. března 2025 (19 %). Další srovnatelně rozsáhlé zatmění nastane až 12. srpna 2028 (více než 88 %), ovšem maximum zatmění nastane krátce před západem Slunce.
Částečné zatmění 20. března 2015 při pozorování z Kraje Vysočina začne v 9 hodin a 38 minut. Maximální fáze zatmění nastane v 10hodin a 47minut. Při maximu zatmění bude Slunce na obloze připomínat úzký srpek ve tvaru mírně nakloněné lodičky. Celý jev skončí v 11 hodin a 58 minut.
Pozorování organizuje Pobočka Vysočina České astronomické společnosti (http://vysocina.astro.cz), Jihlavská astronomická společnost (http://www.jiast.cz) a Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace. Více informací o celém jevu je k dispozici na webu České astronomické společnosti http://www.astro.cz.