Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Tajemství Jihlavy

přednáška Mgr. Petra Štěpána

úterý 3. března 2015 od 17:00 hod.
Muzeum  Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace - Malovaný sál

Každé město (stejně jako rodina) má svou historii a také svá tajemství. Tajemstvím může být i zapomenutá historie, ale i historie nezaznamenaná. Dále historie zamlčovaná, nechtěná, vymyšlená nebo jen předpokládaná. Prostoru pro tajemství je tedy dost. Proměny názvů ulic, svědčí o revolučních proměnách politických, náboženských… I město má svůj život – zrod, dětství, dospělost, smrt. Ale má i prenatální stav ba i svá znovuzrození. Přednáška zaměří pozornost na nejstarší historii města či dokonce místa. ● Sama Jihlava je původem gotická, ale mohla být i románská? ● Nebo dokonce ještě starší? ● A proč název Jihlava? ● Zapomenuté (ztracené?) poklady Jihlavy ●

Přednáška se koná při příležitosti zahájení výstavy autorských fotografií Mgr. Petra Štěpána Jihlava let osmdesátých v prostorách Kavárny Muzeum.