Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Studenti, nebuďte lehkomyslní!

přednáška

úterý 3. března 2015 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace - Zámek pánů z Říčan

Přednášející Mgr. Monika Kotenová seznámí posluchače s historií středního školství v českých zemích a vývojem středních škol v Pelhřimově. Zároveň tato přednáška zahájí stejnojmennou výstavu, která bude v Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci k vidění do 10. května 2015.