Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Studenti, nebuďte lehkomyslní!

výstava
3. března až 10. května 2015
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Výstava s názvem "Studenti, nebuďte lehkomyslní!" představí pelhřimovské střední školy v proměnách staletí, a to od založení pelhřimovského gymnázia až po současnost. Mimo jiné výstava nastíní vývoj středního školství v českých zemích, školních osnov, maturitních zkoušek a učebních pomůcek. Návštěvníci si mohou prohlédnout školní učební pomůcky z odborných středních škol, gymnaziální prapor, kroniky a fotografie týkající se pelhřimovského školství.  V rámci výstavy jsou představeni i významní profesoři a absolventi pelhřimovských středních škol.