Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Soutěž tří portrétů Václav Havel | Antonín Holý | Jan Kaplický

výstava
6. února až 8. března 2015
vernisáž dne 5. února 2015 v 17.00 hodin
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo nám. 24, Jihlava
Kurátor: Jaroslav Grodl
Výstavní soubor prací s názvem Soutěž tří portrétů vzešel z klání současných českých sochařů v trojici soutěží. Společným předmětem byl portrét významné osobnosti, respektive osobností – prezidenta Václava Havla, významného chemika prof. Antonína Holého a architekta Jana Kaplického. Výstava představí konkrétní osobnost vždy v nejméně 10-ti různých sochařských pojetích, celkem 37 prací od 25 autorů. Soutěže iniciovalo a zorganizovalo Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s Obcí architektů a Akademií věd ČR.
Soutěže byly vypsány v návaznosti na loňskou soutěž o portrét Václava Havla (2014), která, ačkoliv nepřinesla uspokojivý portrét, vzbudila ohlas u veřejnosti, čímž předurčila letošní pokračování. Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska organizováním soutěží pozitivně přispívá k debatě o veřejných sochařských realizacích – postupně zpřesňuje jejich metodiku a v tomto směru osvětově působí jak na profesní úrovni, tak i ve vztahu k nejčastějším vypisovatelům soutěží – zástupcům měst a obcí, občanských sdružení. Smysl soutěží potvrzuje mj. nárůst počtu zúčastněných sochařů.
Vystavující: Jan Bartoš, Barbora Blahutová, Michal Blažek, Martin Čermák, Jakub Goll, Iveta Gombošová, Tomáš Havlík, Peter Ilčík, Veronika Jamrichová, Ladislav Janouch, Stanislava Kavanová, Adam Kovalčík, Václav Krob, Jakub Lipavský, Eva Lukešová, Vojtěch Mach – Žižka, Michal Machciník, Pavel Míka, Petr Novák, Kateřina Puffrová, Marie Šeborová, Petr Šedivý, Alena Tetaurová, Zdeněk Tománek, Tomáš Vejdovský.