Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Od svatého Vladimíra k Vladimíru Putinovi, od jurodivých k Pussy Riot

beseda z cyklu Dějiny na vlastní kůži

středa 4. března 2015 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace - Malovaný sál

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace připravilo další besedu z cyklu Dějiny na vlastní kůži tentokrát s názvem Od svatého Vladimíra k Vladimíru Putinovi, od jurodivých k Pussy Riot.
Martin C. Putna bude přednášet a besedovat o své nové knize OBRAZY Z KULTURNÍCH DĚJIN RUSKÉ RELIGIOZITY. Kniha vysvětluje hlavní body ruských kulturních a duchovních dějin, jež by měl znát každý Čech, který chce rozumět tomu, co se děje v Rusku dnes. Výklad, dokumentovaný na vybraných literárních a uměleckých dílech, je veden od „předdějin“ na řeckém Krymu po současnost: od svatého Vladimíra k Vladimiru Putinovi a od jurodivých k Pussy Riot. Na rozdíl od většiny rusistických prací tato kniha vykládá Rusko „postkoloniálně“. Ne jako jednotné dějiny ruské říše a ruské spirituality, ale jako komplex národních a náboženských tradic, které spoluutvářely prostor východní Evropy, včetně ruských „kontrakultur“ a vlivů německých, mongolských, židovských, katolických či polskolitevských. Zvláštní pozornost je věnována Ukrajině, dědici „toho druhého Ruska“. Kniha se hlásí k tradici, kterou vyznačují Havlíčkovy Obrazy z Rus, Masarykovo Rusko a Evropa a Černého Vývoj a zločiny panslavismu.