Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

„Kde se vzali moravečtí berani?“ aneb počátek jedné nekatolické komunity…

přednáška Mgr. Gabriely Krejčové Zavadilové

úterý 17. února 2015 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Náboženství? Otázka, kterou se dnes většina společnosti příliš nezabývá. Ale pro naše předky to byla nejdůležitější otázka vůbec. S příchodem myšlenek Mistra Jana Husa se dosud jednotná katolická církev začala názorově rozcházet. Odpadávaly od ní skupiny věřících, jež souhlasily s reformními myšlenkami, a kteří požadovali odlišnou církevní praxi. Příchod evropské reformace na počátku 16. století české „dvojvěří“ nejen utvrdilo, ale i doplnilo o další myšlenkové proudy. Bitva na Bílé Hoře změnila dosavadní vývoj a pro veškeré obyvatelstvo se katolické náboženství stalo povinností. Ovšem ne všichni na něj přestoupili a pod hrozbou ztráty majetku a vězení si zachovávali „víru svých otců“ až do příchodu náboženské tolerance. Cílem přednášky je nastínit náboženský vývoj a přiblížit jej na konkrétní nedaleké komunitě.