Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

4. ročník studentské odborné konference Vysočina 2015

otevřený prostor pro mladé a začínající  badatele

23. a 24. září 2015
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Muzeum Vysočiny Jihlava pořádá ve dnech 23. a 24. září 2015 již 4. ročník studentské odborné konference Vysočina 2015: Příroda a společnost věnované aktuálním otázkám přírodních a společenských věd v Kraji Vysočina. Konference je určena pro všechny aktivní studenty středních, vyšších odborných i vysokých škol. Přihlášku na konferenci je nutné zaslat do 31. května 2015. Přihlásit se je možné i z webových stránek Muzea Vysočiny Jihlava http://muzeum.ji.cz.