Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Vodní bohatství

přednáška

3. února 2015 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Voda je základ života. Bereme ji však většinou jako samozřejmost. Jakou významnou roli voda v našem životě hraje, si uvědomíme až tehdy, když z vodovodního kohoutku neteče, nebo když nám zaplaví domy. Voda je nejen vzácnou surovinou a do budoucna strategickým zdrojem, ale také významný krajinotvorný a estetický prvek. Lidské aktivity se nicméně podílejí nemalou měrou na tom, že voda postupně mizí z evropského životního prostředí. Přednáška posluchači přiblíží unikátnost této látky, objasní význam vody v krajině a v konečném důsledku se přítomní dozvědí, co vše představuje naše vodní bohatství.