Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Uvidět, prožít… | 4 pojetí figury

Viktor Karlík | KW | Ivana Lomová | Jiří Štourač

výstava
30. ledna až 12. dubna 2015 vernisáž dne 29. ledna 2015 v 17.00 hodin
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10
Kurátor: Jaroslav Grodl

Výstava představuje čtveřici autorů z jedné generace (Viktor Karlík (1962), KW (1959), Ivana Lomová (1959), Jiří Štourač (1960)). Základním pojítkem je autentická inspirace bezprostředním okolím autora, akcentování přirozeného smyslového vjemu a důraz na celistvost obrazového prostoru. V tomto smyslu vybraná čtveřice z diskurzu své generace, tzv. české postmoderny, vypadává, neboť obecně tu mluvíme o skládaném, vrstveném prostoru, o inspiraci a citování nejrůznějších historických zdrojů, o paradoxním spájení vysokého a nízkého, o práci se znakovým a pojmovým rozměrem skutečnosti. To vše je přítomno u vybraných autorů spíše až v druhém plánu.
Přirozenými nuancemi rozdílných přístupů jednotlivých autorů se výstava zabývá zejména na příkladu práce s lidskou figurou v malbě – což je problematika, kterou se vybraní autoři dlouhodobě věnují. Výstava tak chce na úzkém půdorysu vybraných umělců naznačit mj. možnosti současné figurální malby. Figurální malba je jako nezbytný fenomén a podstatná část spektra umělecké scény přítomna v každé generaci a je kontinuálně rozvíjena, ačkoliv ne vždy bývá povšimnuta a zhusta je dokonce kritizována jako vyčerpaná. Naznačené možnosti pojetí figury ukazují životnost „tradičního konceptu“. Opodstatnění pro zobrazivé či figurální tendence neleží v překračování hranic média samotného, ale v otázce přesné míry invence a autenticity. Platí že i zdánlivě omezené jemné předivo malířských prostředků může plně akcelerovat osobní tvůrčí koncept.