Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Umění a moderní civilizace: Groteska v českém umění

přednáška

úterý 20. ledna 2015 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace - freskový sál zámku pánů z Říčan

Groteska je fenomén hluboce zakořeněný v naší kulturní civilizaci. Vychází vždy z nejistoty a nestability, které přicházejí ve chvíli, kdy stávající umělecký směr již skomírá a doba je plná napětí a znepokojení. Groteska je jakási manýra, která v sobě zahrnuje absurdno, ironii, nesmysl a paradox. Je to umělecký útvar, který pracuje s barvitou fantazií i temnotou, komikou i tragédií; nastoluje nové kontexty. Přednáška posluchači představí obecný charakter grotesky, její historický vývoj a v neposlední řadě představí díla, které pod vlivem tohoto fenoménu vznikala v českém umění.