Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Procházka krasohledem aneb Barvy, sny a fantazie

výstava obrazů Pavla Bezděčky

28. ledna až 6. dubna 2015
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Autor Pavel Bezděčka se původně věnoval fotografování a ilustracím, poslední dobou však přešel k nové formě vytváření svých představ a fantazií – k počítačové grafice. V řadě obrazů uplatňuje dojmy získané z bezprostředního kontaktu s přírodou a krajinou, jiná dílka prezentují vnitřní prožitky autora. Někdy zase pracuje s prokalkulovanými improvizacemi, které se už neopírají o viděné a mají čistě abstraktní charakter. Jeho pestrá tvorba je ovlivněna různými výtvarnými směry.
Výstava bude zahájena vernisáží ve středu 28.1.2015 v 17:00 hodin.