Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Křest publikace SENO, SLÁMA, ŘEŘICHA + vernisáž výstavy POSEDY

výstava
23. ledna až 8. února 2015vernisáž dne 22. ledna 2015 v 17 hodin
Galerie Alternativa OGV, Komenského 10, Jihlava
hudební program: Žesťový soubor ZUŠ Jihlava

Publikace Seno, sláma, řeřicha je katalogem výstavy Seno, sláma. Práce v krajině a přírodní procesy v umění, která proběhla v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě 25. 5. - 24. 8. 2014. Tato výstava představila uměleckou tvorbu v krajině v období od 60. do 80. let minulého století. Kromě tvůrců spojených s Vysočinou (Zorka Ságlová, Ivan Kafka a Vladimír Havlík) zde byla zastoupena díla slovenských umělců Petera Bartoše, Michala Kerna a Jany Želibské a polské umělkyně Teresy Murak.
Česko-anglický katalog obsahuje soubor textů od teoretiků umění a umělců, kteří se zúčastnili doprovodného sympozia Alfalfa = Artists + [Landscape + Fields + Agriculture] dne 19. 6. 2014. Katalogové texty, jejichž autory jsou Miloš Vojtěchovský, Lenka Dolanová, Daniela Čarná, Marta Ryczkowska, Vladimír Havlík a Sándor Pinczehelyi, rozvíjejí témata výstavy na základě rozboru tvorby vybraných umělců v širším kontextu. 
Čerstvě vydaný katalog v krásné grafické úpravě Radky Tomašíkové, s bohatou obrazovou přílohou, si na křestu budete moci zakoupit za zvýhodněnou cenu. Publikaci představí její editorka Lenka Dolanová a grafička Radka Tomašíková.
Festival Posedy, lovecké a zvířecí stezky byl jednou z doprovodných akcí výstavy Seno, sláma a vznikl ve spolupráci se sdružením Yo-yo. Na základě otevřené výzvy byli vybráni umělci z České republiky, Slovenska, Francie, Nizozemí a Belgie, kteří v průběhu jednoho srpnového týdne vytvářeli dočasné instalace na mysliveckých posedech mezi vesnicemi Hranice, Libice nad Doubravou a Blatnice v Železných horách. Výstava v Galerii Alternativa se pokusí na základě foto a videodokumentace a některých artefaktů přiblížit atmosféru této akce.
Čeští myslivci se před pár lety stali nehmotnou kulturní památkou. Myslivectví však není jen nevinnou nostalgickou rekonstrukcí tradic, neboť myslivci do značné míry ovlivňují náš vztah k lesní zvěři a k lesům, k zemědělcům a polím, k životu na venkově obecně. Festival byl pokusem vytvořit prostor pro imaginární dialog myslivců a lovné zvěře a podívat se na posed či z posedu z úhlu pohledu srny, koroptve či zajíce.
Lenka Dolanová