Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Konzervování a restaurování starožitného nábytku a dřevěných prvků v architektuře

přednáška

úterý 13. ledna 2015 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace - Malovaný sál

Posluchači se seznámí s obecnými základy konzervace a restaurování drobných dřevěných předmětů a nábytku. Připomenuty budou i osvědčené a tradiční technologické postupy při ošetření povrchu dřeva. Na závěr se přednášející MgA. Martin Jelínek, DiS., restaurátor děl z oboru výtvarných umění, bude věnovat i dotazům účastníků přednášky.