Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Jarní cyklus přednášek Muzea Vysočiny Třebíč pro rok 2015

úterý 17. 2., 3. 3., 17. 3., 31. 3. a 14. 4. 2015 od 17:30 hod.
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

Za 3 týdny bude zahájen tradiční jarní cyklus přednášek Muzea Vysočiny Třebíč pro rok 2015. Připraveno je celkem pět přednášek, přičemž témata jsou pestrá. Rovněž budou připomenuta tři významná výročí, která přináší tento rok (viz plakátek v příloze).

Přijďte se podívat a dozvědět se něco nového.