Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření světa podle knihy Genesis

beseda s Markem Orko Váchou
 
neděle 14. prosince 2014 od 15:00 hod.
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Pobočka České křesťanské akademie v Havlíčkově Brodě a Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod pořádá v budově Klubu – OKO na Smetanově náměstí v Havlíčkově Brodě, besedu o nové knize VĚDA, VÍRA, DARWINOVA TEORIE A STVOŘENÍ PODLE KNIHY GENESIS. Marek Vácha říká: „Přírodní vědy obrovsky inspirují víru. Díky vědě víme mnoho o galaxiích a o tom, že dějiny mají počátek ve Velkém třesku a že naše planeta jako obrovská osvětlená botanická zahrada putuje vesmírem. Díky vědě máme sondy na Marsu a jsme si vědomi třeskuté nesamozřejmosti našeho světa, díky evoluční biologii víme, že v průběhu času vznikají stále komplikovanější organismy, a že je tedy možné říci, že množství krásy ve vesmíru každou vteřinou narůstá. Myšlenka, že za tím vším je nějaká mysl nebo inteligence, leží na stole.“ P. Marek Vácha je český římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel. Je farářem lechovické farnosti, farním vikářem (kaplanem) Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora (jejímž farářem je Tomáš Halík) a přednostou Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Specializuje se na otázky evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky. Ve skautu získal přezdívku „Orko“ (= zkratka pro „Orlí oko“), kterou používá ve svém jméně.
Kontaktní osoby: Milan Šulc 725 435 715, Jiří Jedlička 731 489 022