Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

PHOTOGRAPHIA NATURA 2015

fotografická soutěž

do středy 11. listopadu 2015
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Muzeum Vysočiny Jihlava vyhlašuje dvanáctý ročník fotografické soutěže, jejímž tématem je VODA.Voda je základní podmínkou života. Voda je významným krajinotvorným činitelem. Voda je všude. V České republice máme více než 76 tisíc kilometrů vodních toků, tedy řek, potoků a bystřin; více než 24 tisíc vodních ploch, tedy jezer, rybníků, nádrží a mokřadů. Ve vodě a kolem ní je soustředěno nejvíce druhů živočichů a rostlin. Krom toho je voda neuvěřitelná matérie, která nás obklopuje v mnoha podobách a formách – vodní hladina, proud, vodopád, déšť, sníh, led, opar, mlha i duha. Voda vždy vábila výtvarníky a v některé z jejích podob ji najdete na většině starých krajinářských obrazů i fotografií. Voda láká i dnes. Odlesky hladin, stříbřité peřeje, jezy, poklidná zákoutí rybníků a zejména život na hladině i pod ní, stejně jako detaily kapek či sněhových vloček, chuchvalce mlh v údolích, bouřkové přívaly a vznosné oblouky duhy. To vše jsou náměty pro naši soutěž. Nuže pochlubte se svými „vodními“ fotografiemi. Přihlaste se do dvanáctého ročníku této soutěže. Hodnotné a zajímavé ceny budou rozděleny mezi autory tří nejlépe hodnocených fotografií a zvláštní cenu obdrží i autor nejlepší studentské práce. Předání cen proběhne jako vždy při vernisáží výstavy nejlepších fotografií, kterou chystáme na prosinec 2015. Koncem ledna 2016 výstavu zapůjčíme Horácké galerii v Novém Městě na Moravě.
Fotografie posílejte na adresu: Muzeum Vysočiny Jihlava, přírodovědné oddělení, Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava, nebo fotografie odevzdejte v pokladně muzea na Masarykově nám. 57. Na obálku napište heslo FOTOSOUTĚŽ. Kontakt na kurátora soutěže: Pavel Bezděčka, tel.: 567 573 894, e-mail: bezdecka@muzeum.ji.cz