Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Pelhřimovské stopy Pavla Janáka

přednáška z cyklu muzejní úterky

úterý 6. ledna 2015 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Snahy o ochranu architektonicky cenných historických staveb na počátku 20. století přerostly svůj původní rámec a vyústily ve vznik několika pozoruhodných projektů, jejichž autorem byl přední představitel české architektury Pavel Janák. Od odborných stanovisek, jimiž podpořil boj pelhřimovských proti nekoncepčnímu a nefunkčnímu regulačnímu plánu, přes návrhy přestaveb historických objektů až po realizaci novostaveb, s tím vším zájemce přednáška seznámí.