Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Za přírodou a lidmi na sever Etiopie

další přednáška z podzimního cyklu Muzea Vysočiny Třebíč

úterý 18. listopadu 2014 v 17:30 hod.
Muzeum Vysočiny Třebíč - sedlárna

Přednášející doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně nás seznámí se svými poznatky z cest po severní Etiopii.
Vstup volný.