Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Za přírodou a lidmi na sever Etiopie

přednáška

úterý 11. listopadu 2014 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace - Malovaný sál

Přijměte pozvání na přednášku doc. RNDr. Víta Grulicha, CSc. z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně s názvem Za přírodou a lidmi na sever Etiopie.