Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Tradice železářské výroby na Ranecku

přednáška

úterý 25. listopadu 2014 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod Vás zve na třetí přednášku z cyklu přednášek k výstavě 140 let muzejnictví v Havlíčkově Brodě. Muzeum dokumentuje hmotnou kulturu v regionu, mezi níž patří i železářství a s ním spojené strojírenství. Dnes málokdo ví, že dietrichštejnské hutě ve Starém Ransku a Polničce byly v polovině 19. století druhé největší za hutěmi zbirožskými a jejich výrobky patřily k nejzdařilejším v rakouské monarchii. Podobně se tak vytratily z povědomí lidí strojírny Josefa Janáčka, Jana Pujmana nebo Josefa Dymáka, jež měly do jejich znárodnění nezastupitelné místo ve výrobě zemědělské a strojní techniky. S historií a především výrobním programem zmíněných firem se Vás pokusí přednáška alespoň stručně seznámit. 
Vstupné dobrovolné.