Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Pacovský velkostatek za Weissů z Tessbachu

přednáška Jana Tomáška

úterý 2. prosince 2014 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace - freskový sál

Rodina vídeňských advokátů Weissů z Tessbachu vlastnila pacovský velkostatek 67 let. Tři generace rodiny sdílely s městem Pacovem osudy v dobrém i ve zlém. Přednáška přibližuje složitost vzájemných vztahů města a majitelů pacovského velkostatku, dopad pozemkové reformy na pacovský velkostatek i dramatické vyústění na konci 2. světové války.