Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Josef Beránek/Václav Vacek "Měl jsem štěstí na lidi"

beseda nad knihou

pátek 28. listopadu 2014 v 19:00 hod.
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Pobočka České křesťanské akademie v Havlíčkově Brodě a Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod pořádá besedu, k nedávno vydaným rozhovorům redaktora Josefa Beránka s katolickým farářem Václavem Vackem z Letohradu (nar. 1946), které vyšly v nakladatelství Vyšehrad pod názvem „Měl jsem štěstí na lidi“. Křesťanství nabízí cestu, jak se stát svobodným a dospělým člověkem, říká nonkonformní kněz Václav Vacek. Životopisný rozhovor sleduje jeho životní cestu od dětství v podhůří Orlických hor, postupné hledání životního povolání v nesnadných letech nesvobody a především jeho kněžské působení a objevování nových cest, jak přiblížit lidem krásu toho nejcennějšího – hlubokých mezilidských vztahů a dospělé svobody. Inspiraci přitom nachází v pozorném naslouchání lidským radostem i bolestem a v podobně citlivém čtení bible. Jeho pohled je díky tomu prost složitých teologických obratů a povzbuzuje mnohé lidi k důvěře, že Bůh i dnes s námi počítá, že chce spolu s námi pečovat o svět, abychom v něm mohli žít my i další generace. V rozhovorech je Václav Vacek otevřený, kritický a říká: ŘK církev je nemocná. Nedrží se pečlivě Ježíšových slov, řadu jeho přikázání nedodržuje. A pak trpí tím, že neexistuje prostor k rozhovoru mezi biskupy, kněžími a věřícími. Před dvěma lety proběhlo setkání ve Žďáru nad Sázavou, i zde mladí lidé volali po větších možnostech rozhovoru mezi nimi a biskupy, ale řada požadavků zůstala nevyslyšena. Když se v rodině nepovídá, když rodičové odmítají rozhovor, je to vážný příznak nemoci. Proto jsme fascinováni papežem Františkem, který k rozhovoru a k otevřenosti nabádá. Táta ví, že je potřeba mluvit i s nezdárným synem. (Je zmíněn případ odvolání biskupa Bezáka v Trnavě; případ rehabilitace kněží a biskupů skryté církve; pedofilie kněží aj.).