Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Jak vypadal typický středověký klášter? Příklady z Vysočiny

přednáška

úterý 2. prosince 2014 od 17:30 hod.
Muzeum vysočiny Třebíč, příspěvková organizace - sedlárna

Závěrečná přednáška podzimního cyklu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. Hostem bude Mgr. et Mgr. Lenka Šimo ze Žďáru nad Sázavou. Přednáška představí základní pojmy z oblasti monasteriologie - zejména téma architektury a církevních řádů. Nebude chybět ani krátké pojednání o životě řeholníků a řeholnic v klášterech. Zajímavou kapitolou budou také kláštery v českých zemích. Dále bude v přednášce stručně pojednáno o nejvýznamnějších klášterech na Vysočině v období středověku, které patří mezi významné řeholní domy jednak z hlediska architektury, jednak v kontextu historie českých zemí.