Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Dějiny na vlastní kůži: Jak se dělá revoluce

beseda na revoluční téma

pátek 21. listopadu 2014 v 17:30 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace - malovaný sál

Beseda je již třetí z letos zahájeného volného cyklu Dějiny na vlastní kůži, jehož záměrem je přivést na muzejní půdu témata žité a autenticky zprostředkované historie. Tedy nejenom té, kterou lze z bezpečné vzdálenosti objektivně popsat a založit do depozitáře. Beseda se bude věnovat momentům, kdy se dějiny tvoří na ulici, a to jak z pohledu těch, kteří se ocitli na tribunách a kteří se později nejspíš ocitnou v učebnicích, tak těch, kteří tyto události prožívali a zaznamenávali jako lidé „z davu“. Vrátí se k listopadovému a následnému dění v Československu v roce 1989 a paralelně připomene revoluční dění na Ukrajině právě před rokem, kdy byly zahájeny demonstrace na kyjevském Majdanu, jež zpočátku zdaleka nevěstily následující krvavé zakončení a nynější válečný vývoj. Hlavním tématem bude střet ideálů a reality. Důležitá je přitom právě osobní rovina, autentické vzpomínky, dojmy, optimismus i skepse, naděje, očekávání, zklamání, vítězství a prohry. Chceme prostřednictvím těchto besed nabízet především další možné úhly pohledu na historické události. S hosty besedy tedy bude možné spoluprožít hned dvojí historickou zkušenost. Přijdou aktivní účastníci "sametové revoluce" v roce 1989, kteří představovali její ideály, iluze i motor. Dnes s odstupem bude jistě zajímavé jejich vyprávění, hodnocení, srovnání. Besedy se též zúčastní přímí účastníci nebo lidé jinak spojení s Majdanem a následným děním na Ukrajině. Jan Dušek přiveze sérii fotografií, které mu zůstaly ze 40 filmů vyvolaných během listopadových dní roku 1989, a nechá nahlédnout do svého deníku. Autorem deníkových záznamů je také jedna z výrazných postav sametové revoluce Martin Mejstřík - i on přijede do jihlavského muzea besedovat. Součástí besedy bude také čtení z Deníků Majdanu, autentických textů, které uvedlo letos již několikrát v plné verzi divadlo Feste, a projekce dokumentu, který natočili v prosincových dnech přímo v ulicích Kyjeva a který zprostředkuje zákulisí Euromajdanu.
Besedy si zachovávají uvolněnou atmosféru kavárenské debaty a je vítaná také aktivní účast publika. Podle jejich organizátorky Mgr. Silvie Čermákové jsou vždy hlavním mottem slova Pavla Tigrida: "Jen dogmatikové a fanatici znají jedinou pravdu a všechny odpovědi."
Pozvání přijali:
Jan Dušek - Novinář a fotograf, v roce 1989 student žurnalistiky a přímý účastník studentských demonstrací
Martin Mejstřík – Jedna z výrazných osobností sametové revoluce, novinář, politik, aktivista
Ilnara Dudash – Pochází z Ukrajiny, žije v Brně a je jednou z duší hnutí Euromajdan Brno, které se věnuje nejen aktuálnímu dění na Ukrajině, ale také je pořadatelem a nejrůznějších kulturních akcí a setkání a propagátorem ukrajinské kultury.
Petra Ševců a Ondřej Hruška – tvůrci dokumentu ze zákulisí revoluce, osobité zprávy o emocích, nadějích a horkém boršči na kyjevském Majdanu z prosince 2013.