Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Betlémy soukeníků

vánoční výstava

5. prosince 2014 až 18. ledna 2015
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace - konírna

Ještě na počátku 19. století patřilo soukenictví k početně nejsilněji zastoupeným řemeslům na Vysočině; podobně tomu bylo na severu Čech. Uvádí se, že stavovskou ctí soukeníků bylo vlastnit betlém. Inspirací pro tuto výstavu bylo zjištění, že malíř Václav Hartmann - podle tradice první malíř betlémových figurek v Třebíči - pocházel z Vrchlabí. V Třebíči, kde se v roce 1784 oženil, zůstal až do smrti; zemřel v roce 1809, podle matriky mu bylo 70 let. Zajímavé je, že se v Třebíči z nejstaršího období dochovaly pouze postavy, v libereckých betlémech bývaly i stromy a palmy. Na letošní výstavě je betlém sestavený z figurek malovaných Hartmanem, který vznikl až v muzeu z darů jednotlivých figurek od starousedlých třebíčských rodin. Pro mnohé bude objevný pohled na betlém Antonína Čelouda, který je postaven v duchu staré fotografie – naposled byl takto postaven před 70 lety. Podobné fotografie patří ke vzácnostem, byly nalezeny krátce po vytvoření kostry pro bývalou expozici muzea. Základem velkého třebíčského betlému je kostra, ta dříve každý rok vznikala znovu, představovala příležitostnou stavbu. Kostru lze vytvořit buď z krabic, nebo jako konstrukci ze dřeva. Oba typy jsou na výstavě zastoupeny, na sérii fotografií je dokumentován její vznik. Mohou se jimi inspirovat ti, kteří vlastní figurky a neví, jak si kostru vytvořit. Součástí výstavy bude také ukázka podhorácké světničky z konce 19. století. Na své si v dětském koutku přijdou i děti.

Po dvaceti letech vychází další publikace věnovaná betlémům. To, co uvádí o nejstarších betlemářích, se nejednou liší od dosavadních zpracování. Ústně dochované informace dává do souladu se spolehlivými údaji matrik - ty jsou v současnosti dostupné na internetu. V příloze publikace je po 80 letech znovu otištěna vzpomínka Felixe Čelouda (*1877) na život betlemářů v době jeho dětství. Obrazová příloha obsahuje historické fotografie betlémů a několik osobních snímků z betlemářského alba rodiny Charvátových. Další zajímavostí je schéma bytu Antonína Čelouda, které dokládá, jak skrovné byly tehdejší byty. Betlém v nich měl vyhrazenu dominantní část pokoje. Těžištěm barevné části přílohy jsou reprodukce všech tabel s ukázkami tvorby jednotlivých třebíčských betlemářů. Sestavil je někdejší musejní spolek v roce 1943, na výstavě v roce 2011 vzbuzovala mimořádný zájem.
Vernisáž výstavy "Betlémy soukeníků" se uskuteční dne 4. 12. 2014 od 17 hodin. Její součástí bude také slavnostní uvedení knihy "Třebíčské betlemářství".