Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Zajímavosti ukryté na dně přehrady.Výzkum lokality Mohelno - Plevovce

přednáška

úterý 4. listopadu 2014, v 17:30 hod.
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

Další zajímavá přednáška v rámci Podzimního cyklu přednášek Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. Lokalita Mohelno – Plevovce leží pod úrovní hladiny Vodního díla Mohelno, které je součástí Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice. Kolísající hladina nádrže způsobuje erozi sedimentu na březích přehrady a odkrývá zajímavé nálezové situace. Dosud byly rozpoznány dvě struktury vyskládané z plochých kamenů, které interpretujeme jako pozůstatky obydlí staré téměř 20 tisíc let. Při výzkumu byla získána kamenná industrie charakteristická strmě retušovanými škrabadly a specifickými drobnými otupenými mikrolitickými nástroji, které mají nejbližší dosud zjištěné analogie severně od Černého moře.