Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Všední a sváteční stůl na zámku a v paláci

přednáška

úterý 21. října 2014 v 17:30 hod.
Muzeum Vysočiny Třebíč - sedlárna

Další přednáška Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace pořádaná v rámci podzimního cyklu, tentokrát na téma stolování na šlechtických sídlech. Přednášejícím je PhDr. et Mgr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D. z Národního památkového ústavu v Praze. Dozvíte se o stolování ve všedních dnech v roce, postních dnech, o nedělích, při společenských příležitostech a také o stolování personálu. Specifický alimentární režim, tj. stravovací pořádek, představuje stolování o oficiálních hostinách a stolování o hodech.V obecném povědomí stále panuje představa o permanentních panských hostinách, či hodech a pitkách, ba o nevázaném obžerství a opilství, povědomí deformovaném letitou komunistickou ideologií třídní nenávisti. Reálný alimentární režim šlechty, všední i sváteční, byl ovšem zcela jiný. Starobylé šlechtě byla vlastní po léta pěstěná vysoká kultura a ušlechtilý mrav.
Vstup volný.