Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

PHOTOGRAPHIA NATURA 2014

11. ročník fotografické soutěže

do pondělí 10. listopadu 2014
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Muzeum Vysočiny Jihlava, vyhlásilo další ročník fotografické soutěže PHOTOGRAPHIA NATURA 2014, nad kterým převzala záštitu RNDr. Marie Kružíková, radní Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Pomalu se blíží termín uzávěrky příjmu fotografií, který je 10. listopadu 2014. Téma jedenáctého ročníku je "STARÉ CESTY, ÚVOZY, ALEJE A PĚŠINY".  Hodnotné a zajímavé ceny budou rozděleny mezi autory tří nejlépe hodnocených fotografií a zvláštní cenu obdrží i autor nejlepší studentské práce. Předání cen proběhne jako vždy při vernisáží výstavy nejlepších fotografií, která se uskuteční počátkem prosince 2014 v jihlavském muzeu.