Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

O muzejní práci - nejzajímavější fenomény Havlíčkova Brodu a Havlíčkobrodska. Co v muzeu sbíráme a proč? Příklady nejnovějších sbírek (historie, sklářství, sport…).

přednáška

čtvrtek 23. října 2014 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Vás zve na první z cyklu přednášek k výstavě 140 let muzejnictví v Havlíčkově Brodě. O muzejní práci a sbírkách Vás seznámí ředitel organizace MgA. Jiří Jedlička.
Vstupné dobrovolné.

Druhá přednáška "Nejcennější archeologické nálezy Havlíčkova Brodu a Havlíčkobrodska" se koná ve středu 29. října 2014 v sále Staré radnice.