Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Koncert k roku české hudby Filharmonie Gustava Mahlera


pátek 7. 11. 2014 v 19:00 hodin
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

V zrekonstruovaných prostorách třebíčského zámku zazní Koncert k roku české hudby Filharmonie Gustava Mahlera. V programu koncertu zazní skladby: František Benda – Sinfonia; František Václav Míča – Sinfonia in D; Bedřich Smetana – Polka z opery Prodaná nevěsta; Antonín Dvořák – Česká suita, část Furiant; Antonín Dvořák – Valčíky;Antonín Dvořák – Humoreska; v druhé části koncertu zazní filmová hudba v úpravě pro symfonický orchestr a další překvapení.
Vstupné 150 Kč.