Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Fenomén tanec Revoluce v tanci

přednáška

úterý 21. října 2014 od 18:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Tance 19. století uvolňují pohyb tanečníků, osvobozují je od množství předepsaných málo pohyblivých figur, tanečníci rotují kolem své osy po předepsané dráze v těsném, párovém nepřerušovaném držení. Nejen, že dochází ke zlomu a tance figurální jsou nahrazovány tanci kolovými, ale nastává revoluce v tanci.