Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Čtení o 1. světové válce a umění v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě

doprovodný program v rámci celostátní akce Týden knihoven 2014
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě


Knihovna Horácké galerie v Novém Městě na Moravě připravila v souvislosti s Týdnem knihoven 2014 podvečerní čtení o  1. světové válce a umění. Letošní, v pořadí 18. ročník, je věnován muzejním i galerijním knihovnám a právě 100. výročí začátku Velké války. Galerijní knihovna má ve svém inventáři mnoho knih s touto tematikou a tak bude čteno například z frontových deníků nebo dobového tisku. Nebyla by to však knihovna galerie, kdyby zapomněla na jednoho aktivního účastníka této války - Jana Štursu. Čtení se proto uskuteční přímo v sochařské expozici, kde je vystavena řada jeho poválečných děl.

Po skončení čtení se zájemci mohou podívat do knihovny Horácké galerie.