Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Výstava publikací - 1. světová válka

6. října až 30. listopadu 2014
Muzeum Vysočiny Třebíč, Kosmákova 1319/66, Třebíč

Ve dnech 6. až 12. října 2014 proběhne Týden knihoven, který vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních  pracovníků. V letošním roce budou v rámci této celostátní akce představeny knihovny muzeí a galerií. Muzeum Vysočiny Třebíč připravilo v depozitární budově na Kosmákově ulici malou výstavu, která představuje publikace z knižního fondu muzea věnované právě období 1. sv. války. Ukázána je tvorba z  období 1. republiky, ale i zpracování dané problematiky současnými autory. Knihy jsou doplněny i trojrozměrnými předměty k danému tématu, jak jsou např. přilba francouzského vzoru či čepice rakousko-uherské armády. Tyto exponáty jsou vlastně pozvánkou na rok 2015, kdy pracovníci muzea připravují na období letních měsíců rozsáhlou výstavu k Velké válce. Výstavu můžete shlédnout každý všední den od 8.00 do 15.00 hodin.