Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Vojenství doby královské

přednášky Mgr. Pavla Macků

čtvrtek 2. října 2014 a úterý 14. října 2014
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

V rámci výstavy S mečem a štítem vojenství středověku nejen na Českomoravské vrchovině proběhnou 2 tématické přednášky. Dne 2. října 2014 přednáška nazvaná Vojenství doby královské – BITVA - výcvik, taktika, logistika a možnosti vrcholně středověkého vojska při polním střetu (13.-14. století) a dne 14. října přednáška s názvem Vojenství doby královské – OBLÉHÁNÍ - taktika a zázemí vrcholně středověkého vojska při obléhání středověkých měst a hradů (13.-14. století). Obě přednášky přednese Mgr. Pavel Macků (NPÚ Telč).