Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Umění a moderní civilizace: KÝČ a jeho historie

přednáška Mgr. Hany Vondrů

úterý 7. října 2014 od 18:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Kýč vznikl před více než dvěma staletími v důsledku společensko-politických změn. Stal se jedním z fenoménů moderní civilizace a masové kultury. Na jeho rozšíření měly vliv dvě kulturně-společenské roviny – průmyslová revoluce a romantismus. V 18. století vznikla střední vrstva, která požadovala exkluzivní a zároveň finančně dostupné umění. Tento požadavek mohly splnit jen průmyslově vyráběné napodobeniny umění. Kýč, který vznikl pro povrchní estetické potřeby střední vrstvy, napodoboval pouze efekt, nikoliv duševní inspiraci, kterou vyvolává opravdové umění. Industrializace podpořila hromadné šíření kýče, oproti tomu romantismus předložil kýči látku – přehnaný cit, sentimentalitu, přepjatost, neurózu.