Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Technika, umění a umění v architektuře

přednáška Mgr. Petra Štěpána

úterý 23. září 2014 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace - Malovaný sál

Samotný název přednášky nastiňuje téma, kterému bude přednáška věnována. Mgr. Petr Štěpán v rámci přednášky představí i svůj osobitý pohled na umělecké a architektonické prvky a na ne vždy úplně známou architekturu.