Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Tajuplné krajiny – makrokosmos a mikrokosmos

výstava fotografií

25. září až 30. listopadu 2014
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace - muzejní arkády

Muzeum Vysočiny Jihlava otevře 25. září 2014 tematicky ojedinělou výstavu fotografií „Tajuplné krajiny – makrokosmos a mikrokosmos“. Autorem fotografií je Ing. Karel Daněk, Ph.D., všechny fotografie vznikly na běžně dostupných a autorem upravených přístrojích. Výstava představuje dva na první pohled zcela odlišné světy: „makrokosmos“ vesmíru kolem nás, do kterého autor nahlíží pomocí fotografií z hvězdářských dalekohledů, a „mikrokosmos“ fotografií mikroskopických řas ze skupiny krásivek. Výstava ale není „jen“ dokumentací objektů zajímavých z pohledu vědce či badatele. Výtvarné pojetí fotografií, hra autora se světlem, tvary i technickými možnostmi přístrojů, paralelizace makro a mikrosvěta i filozofický nadhled fotografií vedou diváka k zamyšlení nad měřítky světa, relativizují naše místo a úlohu v něm a probouzí v návštěvníkovi výstavy fantazii i chuť vydat se spolu s autorem na cesty do „jiných světů“.