Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

„Sub utraque specie“ aneb 600 let přijímání podobojí

přednáška Mgr. Gabriely Krejčové Zavadilové

úterý 23. září 2014 v 18:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Při bohoslužbě přijímat pod jednou či podobojí? Otázka, která věřící rozdělovala hned od počátku křesťanského náboženství. S příchodem myšlenek Mistra Jana Husa tento problém začal dělit české obyvatelstvo do dvou náboženských proudů. Katolický směr stále zůstával při starém způsobu přijímání (pod „jednou způsobou“), kdežto nově rodící se nekatolické smýšlení prosazovalo přijímat nejen tělo Kristovo, ale i krev (tedy pod „obojí způsobou“). Tato odlišnost mezi obě skupiny věřících vnášela rozkol a neumožňovala jim najít souběžnou vývojovou linii. Cílem přednášky je připomenout počátky náboženského konfliktu mezi katolickým a nekatolickým vyznáním, jež zavdalo příčinu k dalšímu náboženskému větvení. Poukážeme na jejich dějinný původ a vymezíme základní odlišnosti mezi jednotlivými náboženskými proudy.