Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

PROČ? čili Hlavní otázka Velké války 1914 – 1918

přednáška

pondělí 29. září 2014 v 18:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

V letošním roce jsme si připomněli 100. výročí vypuknutí Velké války, první světové války, která znamenala dějinný zlom v oblasti geopolitické, vojenské, společenské i kulturní a s jejímiž následky se potýkáme vlastně dodnes, protože její události neuzavřel spravedlivý mír. Co vedlo k jejímu vypuknutí, jaké byly politické a mocenské důvody, je veřejnosti poměrně dobře známo. Přesto se stále miliony lidí ptaly a ptají: „Proč?“ Tuto základní otázku Velké války si klade i Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. a odpovědi na ni shrne na své přednášce ve freskovém sále zámku pánů z Říčan. Jménem Muzea Vysočiny Pelhřimov a jménem pana Leopolda Bambuly, starosty města Pelhřimova, který nad akcí převzal záštitu, srdečně zveme všechny zájemce.