Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Příběh pomníku Karla Havlíčka

přednáška o pomníku Karla Havlíčka v Havlíčkově Brodě

čtvrtek 18. září 2014 od 17:00 hod.
sál Staré radnice v Havlíčkově Brodě

Přednáška Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o vzniku a osudech pomníku Karla Havlíčka v parku Budoucnost. Jistě mnohé z Brodských napadlo, jak tato dominanta města vznikla, kdo byl iniciátorem a autorem, kde jinde mohla socha stát a v jaké podobě. Zda v republikovém měřítku jde o unikátní projekt či co pomník čekalo po jeho odhalení a jak se měnil přístup obyvatel města k němu. Je tomu nyní devadesát let, co byla socha slavnostně odhalena, a její bohatá historie je plná paradoxů, absurdit i hrdinství. A to stojí za návštěvu. Vstupné dobrovolné.