Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Muzeum na dlažbě

netradiční pojetí jihlavské historie

13. září až 4. října 2014
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Netradiční listování starými kronikami, netradiční pojetí jihlavské historie, studentské divadlo, hledání časů dávno minulých při procházkách městem... a k tomu třeba teplý čaj. To vše se chystá v Muzeu Vysočiny Jihlava ve spolupráci se studenty Střední uměleckoprůmyslové školy v Heleníně. Kroniky budeme spolu otevírat každou sobotu od 13. září až do 4. října. Příběhy z dobrých i zlých časů kdysi stříbrného města umožní setkání s Jihlavou a jejími dávnými obyvateli tak, jak jste je zatím možná neznali a jak byste nečekali.
Projekt Muzeum na dlažbě je určen všem, které láká objevovat, co skrývají stíny minulosti, poznávat, jaká byla Jihlava za časů našich předků a jací byli lidé, kteří stejnými ulicemi, jako my dnes, procházeli po dobu bezmála osmi minulých staletí.Každou sobotu bude ve 14.30 hod. v Malovaném sále v Kavárně Muzeum sehráno originální divadelní představení na motivy příběhů z městských kronik v podání studentů SUPŠ Helenín a v 15.30 hod. bude následovat komentovaná procházka, při které městem i jeho minulostí bude provázet Mgr. Silvie Čermáková.
Každá sobota bude věnovaná jedné části jihlavské historie:
13. 9. Příběh středověký: O strašlivém přepadání a právu spravedlivém
20. 9. Příběh renesanční: Kterak se provazník Huber upsal ďáblu a jiné pohromy
27. 9. Příběh barokní: Stříbrná kulka pro ďábelského kapitána
4. 10. Příběh z věku páry: Kinematograf aneb groteska z jihlavské krčmy

Příležitost shlédnout adaptace dávných příběhů se již nemusí opakovat! Každý týden ožije jeden exkluzivně právě pro projekt Muzeum na dlažbě, každé představení bude premiérou
a odehraje se pouze jednou!