Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Doteky inspirace

Průřez tvorbou Ctirada Drdackého

9. září až 19. října 2014
Muzeum Vysočiny Jihlava - Kavárna

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace připravilo výstavu výtvarných prací Ctirada Drdackého. Ctirad Drdacký se narodil v roce 1946 v Brně a po studiu na brněnské univerzitě působil dlouhá léta jako učitel. Svůj volný čas věnoval řadě koníčků, na které se ve větší míře dostalo až po jeho odchodu do důchodu. Mezi autorovými zálibami však čestné místo zaujímá výtvarná tvorba, tj. kreslení a malování všeho druhu. Své portréty, krajinky či zátiší  představil na několika menších výstavách amatérských autorů v Jihlavě. Výstava přinese ukázky z autorovy tvorby posledních dvou let.