Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

140 let muzejnictví v Havlíčkově Brodě

výstava - vše, co jste kdy chtěli vědět o muzeu (ale báli jste se zeptat)

26. září do 5. ledna 2014
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

V letošním roce slaví Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace 140 let muzejní činnosti v Havlíčkově Brodě a k tomuto výročí  připravilo výstavu, která návštěvníkům přiblíží všechny muzejní činnosti a odprezentuje také nejnovější nákupy a dary do sbírek za posledních deset let. Seznámí Vás s činností archeologa, historika, konzervátora, se způsoby získávání a tvorbou sbírek, konzervováním a restaurováním sbírek, uložením sbírek v depozitáři, badatelskou a publikační činností muzea, výstavní a přednáškovou činností. Představí také dosud nevystavené exponáty, některé v ještě původním nekonzervovaném stavu, tak jak je muzeum získalo. Výstava bude doprovázena komentovanými prohlídkami pracovníků muzea a přednáškami.
Záštitu nad výstavou převzala RNDr. Marie Kružíková, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Kraje Vysočina, Ing. Jana Fischerová, poslankyně Parlamentu České republiky a Mgr. Jan Tecl, starosta města Havlíčkův Brod.