Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

45. výročí vyhlášení městské památkové rezervace Pelhřimov

přednáška

9. září 2014 od 18:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Přednáška se koná v předvečer tohoto výročí a přiblíží celý proces od zformování prvního venkovského Spolku za Starou Prahu až po vyhlášení městského centra Pelhřimova za památkovou rezervaci. Je doplněna mnoha zajímavými starými fotografiemi Pelhřimova, které dokumentují architektonické změny městského jádra i snahy místních patriotů o záchranu historicky cenných staveb.

Přednáška je součástí Týdne historie města Pelhřimova, v jehož průběhu bude slavnostně představena nová publikace Pelhřimov z řady Dějiny českých měst vydávané Nakladatelstvím Lidových novin.

Vstup zdarma.