Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Slavnosti jeřabin

21. srpna až 21. září 2014
Žďár nad Sázavou

Festival Slavnosti jeřabin probíhá ve Žďáře nad Sázavou  již od roku 1994. Z prvotní myšlenky tvůrců festivalu uspořádat kulturní akci na sklonku léta vznikla tradice. Tradice, která je významná nejen ve městě, ale i za hranicemi regionu. Festival je pořádán v podzimním období, v typickém období  pro Vysočinu, kdy dozrávají krásné barevné podzimní plody. Z tohoto vyplynul i název festivalu. Svým rozměrem se jedná o největší kulturní akci ve městě. Jsou obsazeny všechny výstavní síně a v kulturních prostorách probíhají divadelní představení, koncerty a různá umělecká vystoupení. Taktéž žďárské náměstí i celý zámecký areál  žije kulturním životem.

Hlavním pořadatelem a koordinátorem slavností je město Žďár nad Sázavou, spolupořadatelem je  Klub výtvarných umělců Horácka, Kultura Žďár, Knihovna M.J.Sychry, ZUŠ F. Drdly, Žďas a.s., Batyskaf a žďárské farnosti.