Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Víkend otevřených zahrad na hradě Kámen

14. až 15. června 2014
hrad Kámen

V letošním roce se návštěvníkům hradu Kámen nově představí kromě doplněných a rozšířených expozic také hradní zahrada. Hrad Kámen se totiž připojil k celoevropské akci Víkend otevřených zahrad. Tuto akci připravilo sdružení Průvodce parkem ve spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s. a Národním památkovým ústavem. Tradice otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti (Open Garden & Squares Weekend) vznikla ve Velké Británii a probíhá vždy během druhého červnového víkendu. V České republice se do projektu zapojují i běžně navštěvovaná místa, ovšem s doplňkovým programem koncipovaným pro tuto ojedinělou akci, obvyklou formou je komentovaná prohlídka o historii, současném stavu i záměrech do budoucnosti v zahradě či parku, doplněná dalším programem. Podobně tomu bude i na Kámeni, kde bude veřejnost v komentovaných prohlídkách seznámena s připravovanou rekonstrukcí hradního parku. Připraveny budou také další doprovodné akce jako znalostní kvíz a poznávací procházka parkem, malířská dílna a mnoho dalšího. Hrad Kámen obepíná skalní útvar z amfibolitu, který vyčnívá z okolního rulového území. První doložená písemná zpráva potvrzuje existenci hradu už v roce 1316. Původně gotický hrad byl opakovaně přestavován a také se měnila tvář hradního okolí. Po zrušení rozsáhlého systému hradeb vznikla klasicistní zahrada doplněná romantizujícími prvky. Využit byl také kamenný masiv, na kterém vzniklo alpinium a volně navazující menší park. Záhřevná skála a příznivá poloha vytvářejí vhodné podmínky pro širší spektrum rostlin včetně některých citlivějších (např. magnólie, cesmína, vinná réva). V parku nechybí ani vzrostlé stromy (buky, cypřiše, kaštany, smrky) a okrasné keře.

www.vikendotevrenychzahrad.cz